قوانین


تعاریف و اصطلاحات

اصطلاحاتی که در این قوانین و مقررات به کار رفته است دارای معانی مشروح زیر است
شرکت : شرکت پارسیان سپهر مهر رضوان که نسبت به ارائه خدمات توربو اقدام میکند
توربو : خدماتی نرم افزاری که توسط شرکت به منظور حمل مسافر ارائه میشود.
اپلیکیشن : نرم افزار متعلق به شرکت که به منظور استفاده از خدمات توربو، حق استفادۀ موقت از آن برابر شرایط قراردادی و سند حاضر به کاربران اعطا میگردد.
کاربر : شخصی حقیقی یا حقوقی است اعم از مسافر و راننده که از طریق اینترنت به اپلیکیشن توربو متصل و از خدمات نرم افزاری توربو بهرمند میشود .
کاربران :در این سند کاربر راننده و کاربر مسافر به همراه هم با نام کاربران استفاده میشوند.
کاربر راننده :شخص حقیقی است که در اپلیکیشن رانندۀ توربو به منظور دریافت درخواست سفر و ارائۀ خدمات ثبت نام کرده است.
کاربر مسافر : شخص حقیقی یا حقوقی است که در اپلیکیشن مسافر توربو به منظور ارسال درخواست سفر ثبت نام کرده اند.
حساب کاربری : حسابی است که اشخاص برای استفاده از خدمات توربو در اپلیکیشن توربو ایجاد کرده اند.
اعتبار : مبلغی است که کاربران مسافر در حساب کاربری خود به منظور استفاده از خدمات توربو دارند. این مبلغ به صورت پرداخت از طریق سامانۀ بانکی و کارتهای عضو شبکۀ شتاب و یا با استفاده از توربو کارت طبق شرایط و مقررات حاضر منظور و محاسبه خواهد شد.
اطلاعات محرمانه : اطلاعاتی که توسط کاربران در اختیار توربو قرار داده میشود اعم از اطلاعاتی که به صورت مستقیم از سوی کاربران وارد میشود و همچنین اطلاعاتی که به صورت خودکار و در نتیجۀ بهره برداری از خدمات توربو در اختیار شرکت قرار داده میشود، مانند اطلاعات مربوط به سفر اعم از زمان سفر، موقعیت مکانی مبدا و مقصد، مسیر طی شده، موقعیت مکانی کاربر راننده و غیره.
قوانین و مقررات جمهوری اسلامی : قانون اساسی، قوانین عادی، آئین نامه های اجرایی، بخشنامهها، دستورالعملها و کلیه ضوابط قانونی حاکم بر انجام موضوع قرارداد اعم از قانون بیمه اجباری شخص ثالث، آئین نامه راهنمائی و رانندگی.

حساب کاربری

کاربران با ثبت نام در توربو و همچنین با هر بار استفاده از خدمات توربو میپذیرند که قوانین و مقررات جاری توربو را به صورت کامل مطالعه کرده و با اطلاع کامل از شرایط و معانی آن پذیرفتهاند. این قوانین و مقررات ممکن است در طول زمان تغییرکند و بنابراین استفادۀ مستمر کاربران از اپلیکیشن به معنی پذیرش هرگونه تغییر در قوانین و مقررات آن است.
برای استفاده از خدمات توربو لازم است که هر کاربر مسافر اعم از شخص حقیقی و یا حقوقی یک حساب کاربری در اپلیکیشن بسازد. تنها اشخاصی که بیش از ۱۸ سال سن و واجد اهلیت قانونی باشند میتوانند اقدام به ساختن حساب کاربری در اپلیکیشن کنند. برای استفاده از خدمات توربو کاربر مذکور باید نام، نام خانوادگی، آدرس پست الکترونیکی و شماره همراه خود را در اپلیکیشن توربو ثبت کند.", "کاربران میپذیرند اطلاعات خواسته شده را به صورت صحیح و به روز در اپلیکیشن وارد کنند و مسئول عدم صحت اطلاعات اعلام شده شخص کاربران میباشند. در صورت اثبات خلاف این موضوع، شرکت مجاز به پیگیری قضایی و قانونی نزد مراجع ذیصلاح میباشد.
کاربران متعهد میگردند که صرفا با ایمیل متعلق به خود نسبت به ثبت نام در اپلیکیشن توربو اقدام نمایند. در غیر این صورت در برابر شخص ذینفع صاحب ایمیل تماما مسئول بوده و شرکت به محض آگاهی از این موضوع نسبت به لغو عضویت کاربر مذکور اقدام خواهد نمود.
هر شخص با توجه به مدارک هویتی تنها میتواند یک حساب کاربری به عنوان کاربر مسافر یا کاربر راننده بنا به مورد در اپلیکیشن داشته باشد. در صورتی که شرکت اطلاع یابد که به نام یک شخص اعم از حقیقی و یا حقوقی حسابهای کاربری متعدد وجود دارد، شرکت مجاز خواهد بود نسبت به قطع خدمات و غیرفعال نمودن حسابهای کاربری مذکور اقدام نماید.
مسئولیت همۀ فعالیتهایی که از طریق حساب کاربری اشخاص حقیقی و یا حقوقی در اپلیکیشن یا سایر خدمات مربوط به توربو انجام میشود به عهدۀ کاربران، بنابه مورد، است. بنابراین مسئولیت مسافرانِ غیر از کاربر نیز، که با استفاده از حساب کاربری وی از خدمات توربو استفاده مینمایند، کاملا متوجه خود کاربر مسافر میباشد.
مسئولیت حفظ امنیت اطلاعات حساب کاربری از جمله نام کاربری و رمز عبور به عهدۀ کاربران است. در صورت مفقود شدن یا سرقت اطلاعات حساب کاربری، کاربر مذکور موظف است در اسرع وقت موضوع را به اطلاع شرکت برساند. بدیهی است تا زمانی که اطلاع رسانی به شرکت انجام نشده است، مسئولیت همۀ فعالیتهایی که از طریق حساب کاربری مذکور انجام شده و میشود به عهدۀ وی خواهد بود.
کاربران حق ندارند به اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر اجازه استفاده از حساب کاربری خود را بدهند یا حساب خود را به شخص حقیقی یا حقوقی دیگری منتقل کنند. در مورد کاربر شخص حقوقی نیز، مسئولیتهای قانونی بهره برداری از خدمات توربو متوجه مدیران مجموعههای مذکور خواهد بود.
در شرایط خاصی ممکن است از کاربر مسافر برای استفاده از خدمات، درخواست احراز هویت شود، در چنین شرایطی اگر کاربر مسافر اطلاعات کافی در اختیار شرکت قرار ندهد، شرکت میتواند حساب کاربری وی را مسدود کرده و از ارائۀ خدمات به کاربر مسافر خودداری کند.
ممکن است بنا به مورد و حسب صلاحدید و تشخیص شرکت، از کاربران درخواست اطلاعات تکمیلی، ارائه مدارک و یا اصلاح اطلاعات موجود گردد. در این صورت کاربر مورد درخواست، متعهد به ارائه اطلاعات و یا اصلاح اطلاعات درخواستی در مدت اعلام و درخواست شده از سوی شرکت خواهد بود. در غیر این صورت شرکت میتواند حساب کاربری وی را مسدود کرده و از ارائۀ خدمات به کاربر مذکور خودداری کند.

استفاده از توربو

کاربران متعهد میشوند در حین استفاده از خدمات توربو از استعمال دخانیات امتناع کنند.
با استفاده از خدمات توربو کاربران میپذیرند و موظف میباشند که از توربو برای انجام هیچ فعالیت غیرقانونی طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران یا خلاف شرع یا مخالف با عرف جامعه استفاده نکنند. کاربران حق ندارند اشیاء غیر مجاز از جمله مشروبات الکلی، مواد مخدر، سلاح یا سایر اشیاء یا حیواناتی که طبق قانون جمهوری اسلامی ایران مجاز نیست، در خودرو همراه داشته باشند.
کاربر مسافر متعهد است در صورت داشتن بار نامتعارف و یا هر گونه پرنده یا حیوانات دیگر، موضوع را قبل از توافق بر سفر به کاربر راننده اعلام کند. در غیر اینصورت چنانچه پس از پذیرش درخواست سفر و عزیمت کاربر راننده به نقطۀ مبدا، راننده مواجه با موارد فوق شود، مجاز به لغو (امتناع از انجام) سفر بوده و مسئولیت جبران خسارات وارده و هزینۀ سفر برعهدۀ کاربر مسافر است.
کاربران متعهد میشوند هیچگاه از خدمات توربو به صورتی که به توربو یا شرکای آن صدمهای وارد کند استفاده نکنند. در صورتی که کاربران نسبت به سوءاستفاده از امکانات فراهم شده در خدمات توربو در جهت منافع شخصی و یا آسیب اعم از مادی و یا معنوی به منافع شرکت اقدام نمایند، شرکت ضمن داشتن حق قطع خدمات و غیرفعال نمودن حساب کاربری، مجاز خواهد بود با مراجعه به مراجع قضایی و یا سایر مراجع ذیصلاح قانونی نسبت به مطالبه جبران خسارات وارده اقدام نماید.
کاربران میپذیرند که شرکت ممکن است از ارسال پیامک، ایمیل و یا Push Notification به عنوان راه ارتباطی شرکت با وی استفاده کند. کاربران میتوانند درخواست کنند که ارسال این پیامها قطع شود اما میپذیرند که با انصراف از دریافت این پیامها، ممکن است در استفاده از خدمات با مشکل مواجه شوند و یا اطلاعات مقتضی بموقع به ایشان نرسد.", "شرکت ممکن است کدهایی به منظور هدیه به کاربر مسافر ارائه کند که با وارد کردن این کدها در نرمافزار، یا درصدی از هزینۀ سفر کاسته یا درصدی از هزینۀ سفر پس از آن به کاربر برگردانده شود و یا مبلغ مشخصی به حساب کاربر در اپلیکیشن توربو اضافه شود. نحوۀ ارائه این خدمات و تعیین مهلت استفاده از آنها، منوط به تشخیص و صلاحدید شرکت بوده و در صورت عدم تعلق کدهای مذکور، کاربر مسافر حق طرح هیچگونه ادعا و اعتراضی را در این خصوص نخواهد داشت.
کاربران میپذیرند که اجازۀ انتقال یا فروش کدها را به اشخاص دیگر ندارند. همچنین کاربران مجاز نیستند این کدها را به صورت عمومی منتشر کنند - حتی اگر شرکت در فضاهای عمومی به نحوی که در دسترس عموم است، این کدها را منتشر کرده باشد - مگر اینکه شرکت رسماً این اجازه را به آنها داده باشد.
کاربر مسافر میپذیرد اعتباری که در حساب کاربری خود دارد مستقل از روش کسب آن (اگر در نتیجه افزایش اعتبار از طریق درگاه بانک باشد یا در نتیجه وارد کردن کدهای تخفیفی که شرکت در اختیار آنها قرار میدهد یا هر روش دیگری) فقط برای استفاده از خدمات توربو قابل استفاده است و امکان دریافت این وجه را به صورت نقد ندارد.
کاربر مسافر میپذیرد کدهایی که جهت افزایش اعتبار یا کاهش هزینه سفر به وی داده میشود، ممکن است منقضی شوند. از آنجایی که شرکت برای ارائه این کدها هزینه ای از کاربرمسافر دریافت نمیکند، این حق برای شرکت محفوظ است که مبلغ یا درصد تاثیر این کدها را حتی پس از انتشار آنها تغییر دهد یا در صورت لزوم آنها را باطل کند. همچنین درصورتی که شرکت تشخیص دهد که استفاده از این کد به دلیل خطای فنی یا تخلف صورت گرفته و یا غیر قانونی بوده است میتواند این کدها یا اعتباری که در نتیجۀ استفاده از آنها به حساب کاربر اضافه شده است را باطل یا حذف کند.
مسئولیت تامین اینترنت و سختافزار لازم و همچنین پرداخت هزینههای مربوط به آنها برای استفاده از خدمات توربو به عهدۀ کاربران است.
کاربر مسافر میپذیرد حداکثر تعداد مسافرانی که میتوانند در یک خودرو سوار شوند برابر با ظرفیت سرنشین مجاز خودرو مندرج در کارت خودرو است.
کاربران متعهد میشوند پس از اتمام سفر از هیچ بخش از اطلاعاتی که در نتیجۀ استفاده از خدمات توربو، از مسافران یا رانندگان کسب کردهاند، هیچگونه استفادهای نکنند. طبعاً ذخیره کردن اطلاعات مسافران یا رانندگان در دستگاه تلفن همراه یا به هر شیوۀ دیگر نیز مغایر با قوانین توربو خواهد بود. همچنین کاربران متعهد میشوند در طول سفر، فقط در شرایط ضروری از اطلاعاتی که از مسافران یا رانندگان در خدمات توربو ارائه شده است استفاده کنند. استفادۀ کاربران از این اطلاعات باید مطابق با عرف جامعه و قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد. در هر صورت اطلاعات مذکور به صورت امانت در اختیار کاربران قرار گرفته است و در صورت نقض تعهدات مذکور، شرکت مجاز به پیگیری حقوقی و کیفری موضوع خواهد بود.
با استفاده از خدمات توربو کاربران میپذیرند که در حین سفر، توربو را وسیلهای برای تبلیغات و بازاریابی کالا و خدمات شخصی خود قرار ندهند و از هرگونه معرفی و عرضۀ محصولات و خدمات شخصی و یا متعلق به دیگران خودداری کنند
کاربران متعهد به رعایت همۀ قوانین اسلامی، شرعی، اخلاقی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران از جمله رعایت حجاب مناسب در هنگام استفاده از توربو هستند.
کاربران میپذیرند و اعلام میدارند که متن حریم خصوصی توربو را مطالعه کرده و مورد قبول ایشان است.
کاربران میپذیرند که توربو خدمات حمل و نقل شهری نیست بلکه تنها خدمات نرمافزاری است که ارتباط بین مسافران و رانندگان را جهت توافق بر انجام یک سفر فراهم میکند. در خدمات توربو کاربر راننده مختار است یک درخواست سفر را بپذیرد یا رد کند، همچنین کاربر مسافر مختار است پس از ارسال درخواست سفر، مشخص شدن راننده و قبل از آغاز عزیمت راننده به نقطۀ مبدا، سفر را انجام دهد یا خیر. لذا هر سفری که مسافر با راننده انجام میدهد باید به عنوان یک قرارداد لازم مستقل و رابطۀ قراردادی بین راننده و مسافر در نظر گرفته شود.
خدمات توربو ممکن است با مشارکت خدمات شرکتهای دیگری ارائه شود که شرکت توربو کنترلی روی آنها ندارد. در چنین شرایطی کاربران میپذیرند که این خدمات، قوانین استفاده و مقررات مختص خود را دارند و توربو مسئولیتی در خصوص قوانین و خدمات این شرکتها ندارد.
از آنجایی که ممکن است از طریق حساب کاربری کاربر مسافر، مسافر و یا مسافرانی به غیر از کاربر مسافر از خدماتتوربوپ استفاده نمایند، مسئولیت پرداخت هزینههای مترتبه و همچنین هر گونه مسئولیت قانونی ایشان نسبت به کاربر راننده و شرکت متوجه کاربر مسافر میباشد و بدین ترتیب کاربر مذکور و مسافران مربوطه نسبت به شرکت دارای مسئولیت تضامنی میباشند.
کاربر مسافر متعهد می شود که به هیچ عنوان با حساب کاربری خود برای اشخاص زیر ۱۸ سال بدون حضور خود درخواست سفر ارسال ننماید. در غیر اینصورت چنانچه پس از پذیرش درخواست سفر و عزیمت کاربر راننده به نقطۀ مبدا، راننده مواجه با مورد فوق شود، مکلف به لغو (امتناع از انجام) سفر بوده و مسئولیت جبران خسارات وارده و هزینۀ سفر برعهدۀ کاربر مسافر است.
کاربر مسافر می پذیرد توربو رز (ویژه بانوان) فقط به منظور ارائه خدمات به بانوان و خانواده ایجاد گردیده لذا درخواست سفر توسط توربو رز برای کاربر مسافر آقا ممنوع است. چنانچه پس از پذیرش درخواست سفر و عزیمت کاربر راننده به نقطۀ مبدا، راننده مواجه با مورد فوق شود، مکلف به لغو (امتناع از انجام) سفر بوده و مسئولیت جبران خسارات وارده و هزینۀ سفر برعهدۀ کاربر مسافر است.

هزینه ها و پرداخت


کاربر مسافر میپذیرد امکان استرداد هزینههایی که وی به شرکت میپردازد وجود ندارد.
کاربر مسافر میپذیرد هزینۀ سفر از طرف شرکت مشخص میشود و پس از استفاده از آن اعتراضی نسبت به هزینۀ سفر نمیتواند داشته باشد. بدیهی است از آنجایی که کاربر مسافر مجاز به عدم پذیرش هزینۀ اعلام شده از سوی شرکت میباشد، در صورت قبول، متعهد به پرداخت آن میباشد و به همین منظور کاربر مذکور با قبول این شرایط و مقررات به شرکت اختیار دریافت و وصول مبالغ مورد مطالبۀ شرکت را از محل اعتبار کاربری خود، اعطا مینماید.", "پرداخت هزینۀ سفر فقط از طریق روشهایی که توسط توربو مشخص میشود، میتواند صورت گیرد. این روشها عبارتند از: پرداخت از طریق اعتبار موجود در حساب کاربری توربو، پرداخت اینترنتی و یا از طریق USSD برای افزایش اعتبار و پرداخت نقدی به راننده.
کاربران میپذیرند هزینۀ سفر ارائه و اعلام شده از سوی شرکت، ممکن است بسته به ویژگیهای سفر ارائه شده از جمله نوع سفر، زمان سفر، مدت زمان تخمینی جهت انجام سفر، مکان سفر (مبدا، مقصد یا مسافت مسیر سفر)، تغییرات اعلام شده در حین سفر و یا عوامل دیگر متغیر باشد. در هر صورت رقم اعلام شده از سوی شرکت بر اساس استانداردهای موجود و صلاحدید شرکت تعیین گردیده است و در صورت پذیرش از سوی کاربران، ایشان حق طرح هیچگونه ادعا و اعتراضی دراین خصوص نخواهند داشت.
کاربر مسافر میپذیرد که باید هزینۀ سفر را مستقل از هر گونه مشکلی که ممکن است در برنامۀ توربو جهت پرداخت آنلاین به وجود آید به شرکت پرداخت کند. در صورتی که به دلیل مشکلی در برنامۀ توربو یا مشکلات ارتباطی از جمله اینترنت و شبکۀ تلفن همراه امکان پرداخت از طریق نرمافزار فراهم نشود، کاربر مسافر همچنان موظف به پرداخت هزینۀ سفر خواهد بود. در این شرایط پرداخت هزینه ممکن است با هماهنگی کاربر مسافر با مرکز تماس شرکت توربو با روشهای دیگر صورت پذیرد. در صورتی که کاربر مسافر به هر دلیلی از جمله مشکلات نرمافزار پرداخت را انجام نداده باشد، شرکت حق دارد مبلغ سفر را از اعتبار کاربر مسافر در توربو کسر کند و در صورت عدم پرداخت حساب کاربری مسدود خواهد شد.
کاربر مسافر میپذیرد هیچوقت درخواست توربو ارسال نکند مگر اینکه قصد استفاده از خدمات توربو را داشته باشد. کاربر مسافر اگر پس از ارسال درخواست سفر و پذیرش درخواست توسط یک کاربر راننده، درخواست را لغو کند، یا در مکان مشخص شده به عنوان مبدا سفر در زمان مشخص حضور پیدا نکند، وی متعهد به پرداخت مبلغ مورد قبول مذکور میباشد و یا شرکت مجاز خواهد بود نسبت به کسر و برداشت مبلغ مذکور از محل اعتبار وی اقدام نماید. در صورت تکرار این عمل برای بار دوم حساب کاربری مسدود خواهد شد.
کاربر مسافر میپذیرد هر گونه تخریبی که در خودروی کاربر راننده در نتیجۀ استفاده از خدمات با حساب کاربری وی ایجاد شود، مسئولیت تامین هزینههای مربوط به تعویض، تعمیر، شست و شو و غیره به عهدۀ وی خواهد بود. در چنین مواردی شرکت حق دارد این هزینهها را از اعتبار موجود در حساب توربو کاربر مسافر کسر یا از وی وصول کند. در صورتی که اعتبار موجود نزد شرکت به میزان خسارات وارده و هزینههای مترتب بر آن نباشد، کاربر راننده و یا شرکت مجاز به پیگیری وصول مطالبات مذکور خواهد بود. همچنین چنان چه کاربر مسافر اقدام به فحاشی، توهین و ضرب و جرح و سایر اقدامات خلاف قانون علیه کاربر راننده نماید حق مراجعه کاربر راننده به مراجع قضایی ذیصلاح محفوظ است. علاوه بر آن شرکت حق مراجعه به مراجع قضایی از جهت لطمه به شهرت و اعتبار تجاری خود را خواهد داشت.
کاربر مسافر میپذیرد خدمات توربو صرفا جا به جایی مسافر است و نمی تواند جهت جا به جایی هر گونه مرسوله اعم ازبزرگ یا کوچک درخواست سفر ارسال نماید. در غیر اینصورت چنانچه پس از پذیرش درخواست سفر و عزیمت کاربر راننده به نقطه مبدا، راننده مواجه با مورد فوق شود، مکلف به لغو (امتناع از انجام) سفر بوده و مسئولیت جبران خسارات وارده و هزینۀ سفر برعهدۀ کاربر مسافر است.

مسئولیت توربو


شرکت با تمام امکانات خود از جمله مرکز تماس ۲۴ ساعته، واحد رسیدگی به شکایات و فرآیند میانجیگری تمامی تلاش خود را جهت رضایت کاربران، رفع اختلافات ایجاد شده در زمان ارائه و استفاده از خدمات توربو بین کاربران، و ایجاد صلح و سازش فی مابین آنها میکند.
شرکت با استفاده از نظارتهای خود و انجام نظرسنجی از کاربران مسافر در انتهای سفر تلاش میکند خدمات با کیفیت مطلوب به کاربران ارائه دهد.", "شرکت تلاش خود را جهت فراهم نمودن امکان استفاده از خدمات نرمافزاری خود توسط دستگاههای کاربران محترم میکند اما تضمینی نسبت به اجرا شدن آن روی همۀ دستگاهها یا همۀ شبکههای ارتباطی (اینترنت، شبکۀ تلفن همراه و …) نخواهد داد.
چنانچه هر یک از کاربران توربو در زمان استفاده از خدمات آن با مشکلی مواجه شوند برابر شرایط فوق میتوانند شکایت خود را از طریق مرکز تماس ۲۴ ساعته و واحد رسیدگی به شکایات توربو مطرح و شرکت پیگیری لازم و تلاش خود را جهت حل و فصل اختلافات بعمل خواهد آورد.
جهت اطلاع بیشتر کاربران با نحوه و شرایط ارائۀ خدمات توربو و استفاده از نرمافزارهای مسافر و راننده، همۀ اطلاعات مورد نیاز کاربران توسط توربو در نرمافزار قرار داده شده است و اشخاص میتوانند با مراجعه به قسمت مذکور و مطالعۀ آنها کاملا با شرایط ذکر شده و خدمات توربو آشنا شوند. همچنین همکاران ما در مرکز تماس به صورت ۲۴ ساعته پاسخگوی هر گونه ابهام و سوال کاربران هستند. لازم به توضیح است که ارائه اطلاعات کاربری صرفا از طریق اپلیکیشن امکان پذیر است و به منظور حفظ امنیت اطلاعات کاربران و اصل محرمانگی ارائه اطلاعات کاربری به خود کاربر و اشخاص ثالث به صورت تلفنی و حضوری مقدور نیست.", "مسئولیت توربو فقط در فرضی است که کاربر مسافر از طریق اپلیکیشن توربو درخواست سفر ارسال کرده است و کاربر راننده نیز این درخواست را پذیرفته است. لذا اگر کاربر راننده و کاربر مسافر که در اپلیکیشن توربو ثبت نام کردهاند خارج از اپلیکیشن با یکدیگر بر انجام سفر توافق نمایند هیچ گونه مسئولیتی متوجه شرکت نخواهد بود.

مسئولیت کاربران

مسئولیت همۀ اقدامات و افعال کاربران که ناشی از عدم رعایت قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران از جمله قانون مجازات اسلامی (ارتکاب جرم در هنگام سفر) و قوانین مدنی (ورود خسارت به اموال کاربران) باشد، برعهدۀ شخص متخلف بوده و شرکت هیچ گونه مسئولیتی در قبال اعمال و افعال فوق نداشته و نخواهد داشت و شرکت میتواند ضمن غیر فعال کردن حساب کاربری متخلف، از طریق مراجع ذیصلاح، اقدامات قانونی را علیه نامبرده نسبت به احقاق حقوق قانونی شرکت به عمل آورد.
هر گونه اقدامی از سوی کاربر کاربر راننده که منجر به ورود خسارت به شهرت، اعتبار و داراییهای شرکت شود تخلف از شرایط قراردادی و قانونی تلقی خواهد. شرکت این حق را برای خود محفوظ میداند که حساب کاربر همراه را مسدود کند و در صورت نیاز، علیه شخص اقدام قانونی انجام دهد و خسارت و حقوق قانونی خود را مطالبه کند.
کاربر راننده متعهد میشود تنها از علایم و اقلام سازمانی که توسط توربو تهیه و در اختیار او گذاشته شده است استفاده کند و مسئولیت استفاده از اقلام و علایمی که سبب ایجاد مشابهت و یا ایجاد اشتباه برای کاربران مسافر و یا سایر اشخاص اعم از حقیقی و یا حقوقی کند بر عهدۀ کاربر راننده بوده و در صورت لزوم شرکت به قطع خدمات با نامبرده و پیگیری قانونی اقدام خواهد نمود و شخص متخلف مکلف به جبران خسارات وارده به شرکت خواهد بود.
مسئولیت رعایت همۀ قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و نیز عدم استفاده از نرمافزار توربو در حین رانندگی و حفظ سلامت خودرو توسط رانندگانی که در توربو فعالیت میکنند برعهدۀ کاربران راننده است.
کاربر راننده متعهد به بیمه نمودن وسیله نقدی تا سقف تعهدات قانونی خود میباشد تا در صورت بروز خسارات به اشخاص ثالث و یا هر یک از سرنشینان امکان جبران خسارات از طریق شرکت بیمه گر میسر باشد.
در صورتی که در حین سفر کاربر راننده نسبت به نقض تعهدات قانونی از سوی کاربر مسافر اطلاع پیدا کند، کاربر راننده متعهد به اعلام گزارش به مرکز تماس شرکت و مراجع انتظامی خواهد بود.

شرایط بار و وسائل همراه مسافر بشرح زیر است:

وسایلی که کاربر مسافر نباید به همراه داشته باشد عبارت است از مواد منفجره، محترقه، مواد سمی، اسیدی، بیماری زا و بد بو، مایعات و جامدات اتش زا و سوختی، مواد و وسایل رادیواکتیو و بارهای حجیم مانند بستههای بزرگ.
وسایل همراه کاربر مسافر باید متناسب با فضای داخل اتاق بوده به نحوی که متعارف محسوب و وزن و نوع آن متناسب با وزن و شرایطی باشد که از طرف کارخانۀ سازندۀ خودرو تعیین شده باشد.
بار غیر متعارف در اتاق، باری است که کاربر مسافر نباید در اتاق همراه داشته باشد و باید حمل آن توسط صندوق خودرو انجام پذیرد از قبیل صندوق میوه، محموله تجاری و سایر محمولههای غیر متعارف.
انتقال بار و کالا بدون حضور کاربر مسافر (مالک کالا) توسط کاربر راننده ممنوع است و کاربر مسافر حق ارسال کالا را نخواهد داشت. در صورت عدم رعایت، همۀ مسئولیتهای ناشی از این تخلف برعهدۀ اقدام کنندگان آن است و شرکت حق دارد نسبت به قطع دسترسی اقدام و مبادرت به پیگیری قانونی از جمله مطالبۀ خسارت از شخص متخلف کند.
چنان جه کالایی متعلق به کاربر مسافر در خودرو باقی بماند کاربر راننده مکلف است پس از آگاهی از این مسئله در اسرع وقت به شرکت اطلاع رسانی نماید و کالا به صورت امانت به مدت یک هفته نزد کاربر راننده باقی میماند و در محل مورد توافق کاربر راننده و کاربر مسافر و تحت نظارت و پیگیری شرکت، کالا به کاربر مسافر تحویل میگردد. چنان چه کاربر راننده و کاربر مسافر بر سر قیمت تحویل کالا توافق ننمایند بایستی از شرکت درخواست کنند که هزینۀ آن را محاسبه و اطلاع رسانی نماید و شرکت وظیفهای در تحویل گرفتن و تحویل دادن کالای مذکور در ظرف یک هفته ندارد و در صورتی که بعد از یک هفته کاربر مسافر جهت دریافت کالای مذکور اقدام ننماید کاربر راننده آن را به شرکت تحویل خواهد داد و هیچ گونه ادعایی از جانب کاربر مسافر مبنی بر سرقت یا نقص یا عیب کالا علیه شرکت مسموع نخواهد بود

موارد فنی

کاربران حق ندارند هیچگونه تلاشی در جهت استخراج سورس کد (Source Code) نرمافزارهای توربو شامل دیکامپایل(Decompile) ، مهندسی معکوس(Reverse Engineering) یا فعالیتهای مشابه انجام دهد، مگر اینکه اجازۀ چنین کاری به صورت قانونی صادر شده باشد.
کاربران مجاز نیستند با استفاده از روشهای Framing یا Mirroring یا روشهای دیگر نسخۀ دیگری از خدمات توربو را روی سرورهای دیگر ارائه کنند. همچنین کاربر مجاز نیست در نرمافزار توربو یا در روش ارائۀ خدمات تغییر یا اخلالی ایجاد کند.
کاربران حق ندارند نرمافزار یا اسکریپتی با هدف ایندکس گذاری (Indexing)، مطالعه یا هر گونه فعالیت دادهکاوی روی خدمات اجرا کنند.
کاربران حق ندارند هیچ فعالیتی در راستای حصول دسترسی غیرقانونی و غیر متداول به هیچ بخش از سامانۀ توربو یا سامانههای مرتبط با توربو انجام دهند

محتوای تولید شده توسط کاربران

شرکت ممکن است در شرابطی به کاربران اجازه دهد که در وب سایت نرم افزار موبایل و سایر بخش های این سامانه عکس متن فایل صوتی فایل تصویری یا فایل های مشابه منتشر کنتد. مالکیت هر مطلب (شامل :متن عکس فایل صوتی فایل تصویری و...) که به این شکل در خدمات ثبت شود همچنان متعلق است به کاربران خواهد بود . اما با ثبت آنها در خدمات مرتبط به توربو کاربران این حق را به توربو می دهد که آن ها را در هر مکان و زمانی به صورت دیجیتال یا چاپی برای هر نوع کاربردی منتشر کند. همچنین شرکت مجاز است حق انتشار این مطالب را به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر منتقل کند.